Buzz Aldrin, andra mannen på månen, presenterar på samma ställe som oss ca 20 min efter att vi gjorde det