Tagen av satelliten Imagesat Eros-B på 520 km höjd. ISU består av människor i vita kläder - jag är högst upp på vänstra pelaren i U'et