28. jun, 2017

Buzzie

Har ar videon vi skickade till Buzz Aldrin. Hans son var har for nagra dagar sen, och han sa att Buzz gillade den. Man kan ju hoppas!