16. maj, 2017

Rymdkommunikation

Om man glömmer att logga ut på skolans dator och ens kompisar stannar längre än en själv finns det risk att ens bakgrundsbild ser ut som ovan när man kommer tillbaka.

Fint.

Idag hade jag förläsning i kursen Rymdkommunikation! Kursen är upplagd på det sättet att vi elever får föreläsa för varandra om vissa ämnen, och sen har vi vanliga föreläsningar och uppgifter att göra också. Jag pratade om hur man kommunicerar mellan satelliter och jorden, och att man ibland inte gör det alls utan istället har en kommunikationssatellit man pratar med som i sin tur pratar med jorden. Det kan vara bra av många anlendingar!

1. Det är svårt att kommunicera. Systemen som gör detta tar mycket kraft, och bland det svåraste är att få ner meddelandet genom atmosfären där det finns mycket störningar. Då kan man istället ha en lite enklare kommunikationsanordning på sin egen satellit, skicka meddelandet till en satellit som har starkare grejer och som bara är gjord för att skicka meddelanden genom atmosfären.

2. Satelliten gömmer sig bakom jorden ibland. Det här systemet gör man mest med satelliter som befinner sig i LEO (Low Earth Orbit), dvs ganska nära jorden. Man kan bara kommunisera med den när den är synlig från en markstation, och de passagerna kanske är typ 10 min långa. Sen dyker satelliten ner i horisonten igen och man får vänta på nästa passage. Om man då har en satellit på en bana längre bort från jorden är den inte bara synlig i princip jämt från markstationen - den är synlig under längre tid för satelliten också! Då kan man ha kontakt nästan konstant.