9. maj, 2017

Christer Fuglesang!

Det här är tredje gången jag hör honom prata de senaste sju månaderna. Perks of being a space student.

Christer pratade om betydelsen av ISS, vad man gör där uppe och hur det påverkar oss här nere på jorden. Några ämnen han tog upp var att man skjuter ut cubesats därifrån (små satelliter), man forskar mycket på hur kroppen klarar tyngdlöshet (astronaut är försökskaniner, sa han), och hur man är självförsörjande. Han la också vikt på hela inspirationsgrejen, att det är viktigt att astronauterna sen åker ut i skolor och inspirerar barn att börja med teknik. Bra grejer!