16. jul, 2016

Utsikten från vår lägenhet

Det här är som ni ser på kvällstid, man ser utsikten från Karmelberget ner mot Medelhavet. Man kan också se gränsen till Libanon härifrån!